"The expectation is what you get and we will give you more"

Door een flexibele benadering van haar klanten waarin creativiteit en services leveren centraal staat wilt SaBé onderscheidend zijn ten opzichte van andere bureau's. Het consequent nakomen van geschepte verwachtingen moet resulteren in een betrouwbaar imago van SaBé. Binnen het marketing- en communicatiebeleid is Marketing & Event Management een discipline die een steeds belangrijkere rol gaat spelen. SaBé ziet Event Management als het proces waarbij een onderneming of instelling gebruik wilt maken van de deskundige kennis en ervaring binnen SaBé voor haar evenementen en projecten. Ondernemingen, instellingen, bedrijven en gemeentes moeten de mogelijkheid krijgen om de kennis en ervaring van SaBé, op het gebied van consultancy, organisatie en evaluatie, op projectbasis in te zetten.

 

© SaBé Marketing & Event Management  -  Amstelkade 80-2  -  1078 AM Amsterdam  -  +31 6 55 152 067  -  info@sabe.nl
SaBé
Marketing & Event Management

Missie

Visie

Over
Werkvelden Over Projecten Referenties Contact Home